Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/fwshostiih/venilu/includes/gateway/basketGateway.php on line 35

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/fwshostiih/venilu/includes/gateway/basketGateway.php on line 36
Juridische informatie - Venilu Kopen

Terms & Conditions

VOORAFGAAND

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden gesloten tussen enerzijds de vennootschap Venilu- Alteximex SA, met hoofdzetel 10A, rue du bosquet, 1400 Nijvel , ingeschreven bij de Belgische «Banque Carrefour des Entreprises» onder referentie 0407.186.204, hierna "de detailhandelaar" genoemd, en anderzijds elke natuurlijke of morele persoon die wenst door te gaan met de aankoop van de producten van de detailhandelaar, hierna " de ontvanger ».

ARTIKEL 1 - AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende verkoopvoorwaarden worden geacht door de ontvanger te zijn geaccepteerd, nadat de verkoper heeft aangegeven dat de ontvanger een bestelling heeft geplaatst via venilu.com. Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn vermeld door de winkelier. De detailhandelaar behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op deze transactie die welke van kracht zijn op de factuurdatum.

ARTIKEL 2 - BESTELLING

De bestelling bevat alle producten en services die door de ontvanger zijn besteld. Elke extra aanbieding, terugbetaling en andere voordelen worden weergegeven op de eindfactuur. De ontvanger erkent dat hij naar behoren is geïnformeerd over de kwaliteit, het aangewezen gebruik en de uiteindelijke specifieke eigenschappen van de bestelde goederen. Tenzij anders vermeld, erkent de ontvanger dat de goederen niet bestemd zijn voor een specifiek gebruik. Venilu - Alteximex SA wijst elke aansprakelijkheid af in het geval dat het gebruik van het product eindigt in strijd met de geldende wetgeving in het land waar de verkoop is bestemd. In geval van annulering van de bestelling namens de ontvanger na een periode van 14 dagen volgend op de aankoop, heeft de detailhandelaar recht op een schadevergoeding van 20% van de uiteindelijke prijs, onverminderd het recht van Venilu - Alteximex SA op vraag om extra vergoedingen. De ontvanger heeft het recht om de detailhandelaar te informeren over zijn weigering van de verkoop, zonder boetes en zonder aanwijzingen over het motief, binnen 14 werkdagen, te beginnen de dag na de levering van het product en de sluiting van het contract of de dienst. In dat geval moet de ontvanger het gekochte product, inclusief accessoires en documentatie, retourneren in de originele verpakking aan Venilu - Alteximex SA in de bovengenoemde vertraging. De kosten van retouren en opnieuw bevoorraden (5%) moeten door de ontvanger worden betaald. De ontvanger wordt dus binnen 30 dagen na het afzien van de teruggave terugbetaald op zijn teruggestuurde product, in mindering gebracht op de kosten van het opnieuw bevoorraden. De terugzending van de producten naar Venilu - Alteximex SA is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de ontvanger en Venilu - Alteximex SA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van het product en is daarom niet verplicht om de retourzending te accepteren , als dat het geval is. De verkoper moet van de terugzending per aangetekend schrijven op de hoogte worden gebracht in de bovengenoemde vertragingen.

ARTIKEL 3 - PRIJS

De prijzen van de producten en services staan ​​vermeld op de bestelling. De detailhandelaar behoudt het recht om de prijs van zijn producten op elk moment te wijzigen. Niettemin zijn de prijzen die worden toegepast op de bestelling die vermeld op het moment van bevestiging. Verzendkosten voor landen buiten België zijn niet inbegrepen in een bestelling.

ARTIKEL 4 - GARANTIE, VERANTWOORDELIJKHEID & AFTER-SALE SERVICE

Met betrekking tot consumenten garandeert de detailhandelaar de producten die hij verkoopt overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument in geval van verkoop van producten aan consumenten (artikelen 1649 bis à 1649 octies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek). In geval van non-conformiteit van het product erkend binnen 2 maanden na de levering van het product, moet de ontvanger de detailhandelaar in de kortst mogelijke vertragingen informeren, in nauwkeurige termen, per aangetekend schrijven of elektronisch bericht. Deze garantie dekt alleen bestaande conformiteitsdefaults op het moment van levering van de goederen of services. Defaults of schade als gevolg van verkeerd gebruik van het product, zoals oxidatie als gevolg van contact met water, schade als gevolg van schokken, nalatigheid of slijtage, vallen niet onder de garantie. Bij reparaties of aanpassingen door niet-gecertificeerde technici wordt de garantie onmiddellijk geannuleerd. De factuur of de verzendopdracht fungeert als een garantieverklaring en originele exemplaren moeten door de ontvanger worden bewaard. Als het product wordt gebruikt voor niet-privédoeleinden, gelden de voorwaarden van de beperkte garantie namens de winkelier.

ARTIKEL 5 - BETALING STANDAARD EN EIGENDOMSRESERVERING

De bestelde producten blijven het exclusieve eigendom van de detailhandel tot de integrale betaling van de bestelling door de ontvanger.

ARTIKEL 6 - BETALINGSVOORWAARDEN

Elke betaling van aanbetalingen en facturen moet worden uitgevoerd op de bankrekening van Venilu - Alteximex SA: IBAN: BE06 1910 4247 2222 BIC: CREGBEBB betaling van alle facturen moet worden uitgevoerd binnen 8 werkdagen na de levering van de bestelde producten.

ARTIKEL 7 - VOORAFBETALING

Na ontvangst van de ingevulde en ondertekende kooporder is de ontvanger verplicht om te betalen binnen 8 dagen na ontvangst van deze bestelling, een aanbetaling gelijk aan 20% van de uiteindelijke prijs. Deze aanbetaling wordt van de uiteindelijke prijs afgetrokken en wordt op de factuur vermeld.

ARTIKEL 8 - KLACHTEN

Alle claims met betrekking tot degradatie, ondeugden of anomalieën die op de producten zijn aangetroffen op het moment van levering, moeten worden vermeld op de bestelbon, factuur en / of transportdocumenten, en indien opgemerkt op het moment van aflevering, moet Venilu - Alteximex SA binnen 15 werkdagen na die aflevering per aangetekend schrijven op de hoogte worden gesteld, inclusief het factuurnummer van het betreffende product. Na deze vertraging wordt een claim niet in overweging genomen.

ARTIKEL 9 - VERZENDVERTRAGINGEN

De producten worden verzonden naar het verzendadres dat op de bestelling is vermeld. De winkelier ondersteunt het risico van het transporteren van de merchandize tot de levering aan het verzendadres. Vanaf dit moment is de ontvanger als enige verantwoordelijk voor de producten. Vertragingen in de levering zijn indicatief; Als ze 30 dagen overschrijden vanaf de bestelling, kan het contract worden beëindigd en kan de ontvanger worden terugbetaald.

ARTIKEL 10 - TOEKENNING VAN RECHTSGANG

De huidige voorwaarden voor online verkoop zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het hoofdkantoor van de detailhandelaar bevoegd, behalve voor bindende bepalingen van openbare orde.